Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Κιλκίς

Μια πραγματική ευκαιρία

ΙΔΡΥΣΗ

Το ΣΔΕ Κιλκίς ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ1/177346/30-12-2020 ΚΥΑ  και το σχολικό έτος 2021/2022 υποδέχθηκε τους πρώτους εκπαιδευόμενους.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ

α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.      β. Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη.
δ. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
ε. Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας

images

Ανακοινώσεις - Τελευταία Νέα

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις

Εγγραφές

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Χρήσιμα

Ενημερωθείτε για τη νομοθεσία και κατεβάστε χρήσιμα έντυπα

0
Εκπαιδευόμενοι
0
Εκπαιδευτές και Σύβουλοι
0
Απόφοιτοι